Cách tải ảnh thẻ

Cách tải ảnh thẻ

Thái AiTi Studio – Hiệu ảnh tại Linh Đàm đã ra mắt kho lưu trữ ảnh thẻ cho khách hàng, tại kho lưu trữ này, khách hàng đã chụp ảnh tại Thái AiTi Studio có thể truy cập vào hệ thống và tải các ảnh mà mình đã chụp và rửa tại Hiệu Ảnh. và […]

27/11/2016