Hình thức thanh toán

Hình thức thanh toán

Quý khách mua các sản phẩm trên Website, vui lòng thanh toán bằng các hình thức sau Thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Thanh toán trực tuyến bằng cách chuyển khoản ngân hàng + Ngân hàng Vietcombank – Chi Nhánh Thành Phố Hà Nội Chủ thẻ: Hồ Hữu Thái Số tài khoản: 0021000395392 + […]

24/11/2016