Dịch vụ quay Video TVC quảng cáo nhà hàng, khách sạn ở biển Hải Tiến

Dịch vụ Sản xuất TVC quảng cáo chuyên nghiệp tại Hà Nội, Trà My Media là đơn vị chuyên nghiệp quay Video TVC quảng cáo nhà hàng, khách sạn ở biển Hải Tiến, Quay lễ khai trương Showroom, Quay video Giới thiệu quán Cafe tại TP.Thanh Hóa.

Trà My Media đã thực hiện nhiều dự án quay TVC quảng cáo cho các nhà hàng hải sản Hải Vân, Nhà hàng Hải Sản Thanh Dinh, Khách sạn Sao Hải Tiến, ART Coffee TP Thanh Hóa, Showroom Tranh 3D36

Xem các Video TVC mà Trà My Media cơ sở 3 tại Thanh Hóa đã thực hiện cho các nhà hàng Hải Sản Ngon ở biển Hải Tiến, Thanh Hóa.