Ekip Trà My Studio tác nghiệp tại Hoằng Hải, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Ekip Trà My Media trong lần tác nghiệp: chụp ảnh – quay phim đám cưới tại Hoằng Hải, Hoằng Hóa, Thanh Hóa.