Lễ Thành Hôn – Thái AiTi & Chinh June tại Thanh Hóa

Lễ Thành Hôn Thái AiTi & Chinh June đƯỢC TỔ CHỨC LONG TRỌNG Tại Tư Gia Nhà Trai.
——
1 sản phẩm bởi:
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG THÁI AITI
——
QUAY PHIM – DỰNG PHIM – ẢNH VIỆN ÁO CƯỚI
NHÀ ẢNH THẮNG VÂN
Đ/c: Hoằng Hải – Hoằng Hóa – Thanh Hóa
ĐT: 0985 899 017
CHUYÊN:
– QUAY CAMERA HIẾU – HỈ, SINH NHẬT, LỄ HỘI….
– DỰNG PHIM, THIẾT KẾ Slideshow Ảnh
– Vật tư ngành ảnh, Sản xuất khung ảnh, khung tranh, gương…
– MiniLab in phóng ảnh lấy ngay.