Phục chế ảnh cũ, phục hồi ảnh cụ bà bị ố,rách nát,khôi phục diện mạo

Ảnh cụ bà ngày xưa để lại, ảnh cũ đã bị ố nát theo thời gian, mặt mũi không còn nhìn rõ

Ảnh sau khi được Trà My Media – Hiệu ảnh tại Linh Đàm, Trà My Media đã khôi phục được diện mạo của cụ bà, xóa ố nát và xử lý các vấn đề phục chế ảnh cũ. Ảnh sau khi được phục chế trông rất thật.