Phục hồi ảnh cũ bị ố nửa mặt, tách ghép kỹ xảo

Khách hàng Phục hồi ảnh cũ bị ố nửa mặt, tách ghép kỹ xảo