Phục hồi ảnh cũ cụ bà bị ố màu, mất màu, không rõ mặt

Khách hàng Phục hồi ảnh cũ cụ bà bị ố màu, mất màu, không rõ mặt