Quay Phim sự kiện khai trương tại Liêm Chung, Hà Nam

Quay phim khai trương chi nhánh Vinggroup tại Phủ Lý, Hà Nam. Ekip Trà My Media thực hiện quay TVC quảng cáo chi nhánh Vinggroup, Quay phim sự kiện tại Phủ Lý, Hà NamQuay phim Clip giới thiệu doanh nghiệp Dịch vụ, Quay phim khai trương chi nhánh Vinggroup tại Phủ Lý, Hà Nam