Quay Video bán hàng, Dựng TVC Miss Tiens

Quay Video bán hàng, TVC quảng cáo sản phấm dịch vụ, Dựng TVC Miss Tiens

tvc-quangcao-miss-tiens-1 tvc-quangcao-miss-tiens-2

Xem video Clip được chỉnh sửa kỹ xảo tại Trà My Media