by anbiweb - 18/06/2019

Dịch vụ quay video clip quảng cáo Game chuyên nghiệp

Trà My Media cùng ekip đang thực hiện quay video Clip quảng cáo Game FAST & True tại quán Cafe trên Phố Trần Duy Hưng, Hà Nội. Trà My Media cùng ekip đã thực hiện quay video trên nền Xanh nhằm xóa phông và ghép nhữn kỹ xảo điện ảnh làm cho hiệu ứng Game […]

by anbiweb - 18/06/2019

Trà My Media quay video quảng cáo Game FAST

Trà My Media cùng ekip đang thực hiện quay video Clip quảng cáo Game FAST & True tại quán Cafe trên Phố Trần Duy Hưng, Hà Nội. Trà My Media cùng ekip đã thực hiện quay video trên nền Xanh nhằm xóa phông và ghép nhữn kỹ xảo điện ảnh làm cho hiệu ứng Game […]