by anbiweb - 26/12/2016

Chụp ảnh cho bé Anh Tú 5 tháng tuổi và gia đình kỷ niệm 1 năm ngày cưới

Trà My Media, hiệu ảnh tại Linh Đàm thực hiện Chụp ảnh cho bé Anh Tú 5 tháng tuổi cùng gia đình kỷ niệm 1 năm ngày cưới.