Trà My Media thực hiện quay video sự kiện tại Chùa Ái Mộ, Long Biên

Trà My Media thực hiện quay video sự kiện tại Chùa Ái Mộ, Long Biên
Quay phim hầu đồng – hầu bóng – sự kiện, Quy phim chụp ảnh sự kiện Phật giáo, quảng cáo doanh nghiệp