Trà My Studio Quay Phim Cưới, chụp ảnh cưới tại Trung Tâm Tiệc Cưới Vạn Hoa

Ekip Trà my Studio thực hiện dịch vụ Quay Phim Cưới, chụp ảnh cưới tại Trung Tâm Tiệc Cưới Vạn Hoa, Số 8 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội