Ý nghĩa thiết kế logo Trà My Media

Logo Trà My Media được thiết kế theo ý tưởng là bông hoa trà my, với màu hồng tươi và slogan màu xanh thể hiện màu xanh của lá.
Font chữ Trà My được dùng là font chữ: Amazon
Tải logo tramymedia.psd